Yhdistyksen taloudenpitokoulutukset

Auli KYhdistyksen kirjanpidon, taloudenhoitajan tehtävien ja taloushallinnon koulutuksista saat tehostartin oman yhdistyksen talousaisoiden hoitamiseen. Kurssien sisällöt on pyritty suunnittelemaan  mahdollisimman  hyvin  perusyhdistysten toimintaan liittyväksi. Tavoitteena on, että kurssin käytyään yhdistyksen taloudesta vastaavilla henkilöillä on valmiudet toteuttaa yhdistyksen kirjanpito oikein ja he ymmärtävät yhdistyksen taloushallinnon pääperiaatteet.

Pekasuksen taloushallinnon kouluttaja Auli Kangasmäellä luotsaa sinut yhdistyjksen kirjanpidon ja taloushallinnon osaajaksi vuosien ammattitaidolla. Aloittelevalle taloudenhoitajalle alla olevat koulutukset 1. ja 2 . ovat  Aulin mielestä välttämätömiä. Samoin esimerkiksi koulutus 3. yhdistyksen kaikille hallitusten jäsenille. Auli on saanut hyvää palautetta asiantuntevasta koulutuksestaan, joissa hän tarjoaa työkalut yhdistyksen talouden hallintaa.

Koulutukset voidaan toteuttaa joko etä- tai lähikoulutuksena arki-iltaisin tai esim. lauantaina  ja lähes missä puolella Suomea tahansa lähtökohtaisesti tilaajan varaamissa tiloissa. Tarvittaessa voimme osallistua myös tilakustannuksiin.   Lähikoulutuksessa teemme käytännön harjoituksina mm. tilikartan, talousarvion, toimintasuunnitelma ja toimintakertomuksen. Käsittelemme talouden osalta lakipykäliä ja muita sääntöjä sekä yleensäkin kaikkea, mitä taloushallinnon hoitoon ja  tilinpäätöksen käsittelyyn kokouksessa tulee huomioida. Koulutusten tavoite on, että opiskelija ymmärtää yhdistyksen taloushallinnon järjestämisen periaatteet, tuntee sitä ohjaavan lainsäädännön, osaa ylläpitää yhdistyksen kirjanpitoa, laatia tilinpäätöksen ja  esittää talousarvion/tilinpäätöksen yhdistyksen hallitukselle.

Yhdistyksen taloudenpitokoulutusten sisällöt:

1. TILITIN kirjanpito-ohjelman koulutus

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti yhdistysten kirjanpidosta  vastaavalle taloudenhoitajalle. Koulutukseen voivat osallistua myös muut asiasta kiinnostuneet.

Koulutuksen kesto: 5-6 oppintuntia, á 45 min

 • TILITIN OHJELMAN LATAAMINEN KONEELLE TAI MUISTITIKULLE
 • ESIMERKKIYHDISTYKSEN KIRJANPIDON TEKO
 • TILIÖINTI / TOSITEAINEISTO / TILINPÄÄTÖS, RAPORTIT
 • ALLEKIRJOITUKSET / ESITTELY KOKOUKSESSA

2. YHDISTYKSEN taloudenhoitajan tehtävät -koulutus

Kolutus on tarkoitettu yhdistysten taloudenhoitajille, tai tehtävää aloittaville sekä yhdistyksen hallituksen jäsenille.

Koulutuksen kesto: 4 oppituntia á 45 min

 • KAKSINKERTAINEN KIRJANPITO
 • KIRJANPIDON JA TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS
 • AINEISTON SÄILYTTÄMISVELVOLLISUUS
 • LASKUJEN HYVÄKSYNTÄ
 • AIKATAULUTUS
 • KULUKORVAUKSET, VEROTUS
 • TOIMINTAKERTOMUS / AIKATAULUTUS

3. YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

Kolutus on tarkoitettu yhdistysten taloudenhoitajille, tai tehtävää aloittaville sekä yhdistyksen hallituksen jäsenille.

Koulutuksen kesto: 4 oppituntia á 45 min

 • TILINPÄÄTÖS / TASE / TULOSLASKELMA
 • PÖYTÄKIRJAUKSET
 • TARKASTUS, TARKASTAJAN KELPOISUUS
 • TALOUSARVIO TULEVALLE VUODELLE
 • TALOUSSUUNNITELMA TULEVALLE VUODELLE
 • SÄÄNNÖT TALOUDEN, KIRJANPIDON JA PÖYTÄKIRJAUSTEN OSALTA
 • PÖYTÄKIRJAUKSET, PÖYTÄKIRJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET
 • TALOUSOHJESÄÄNTÖ (liite), MUUT SÄÄNNÖT

Yhdistyksen taloudenpitokoulutukset voit tilata suoraan kouluttajalta lähettämällä hänelle sähköpostia. Yhdistyksen taloushallintokoulutuksia järjestetään sekä etä- että lähikoulutuksina, pienryhmissä tai vaikka henkilökohtaisesti. Yhdistykselle voidaan suunnitella myös kokonaan oma koulutus.

Ota yhteyttä ja kerro viestissäsi:

 • mikä olisi koulutuksen päivämäärä ja varapäivämäärä,
 • koulutuksen kellonajat (mistä – mihin),
 • mikä olisi mahdollinen osallistujamäärä (maksimi 10 osallistujaa),
 • olisiko koulutus: lähi– vai etäkoulutus,
 • kerro viestissä myös lisäksi myös muut toiveenne sekä omat yhteystietosi.

Lisätietoja koulutuksesta ja koulutustilaukset:

Auli Kangasmäki
Sähköposti: auli.kangasmaki@pekasus.fi
Puhelin: 040 556 9159