Sovi koulutus yhdistyksellesi - ota yhteyttä

Tietoja Pekasus-koulutuksesta

Kuka tilaa koulutuksen?

 • Koulutuksen tarvitsija/järjestäjä tilaa. Tarve ja aiheet sovitaan tilaajan tarpeen mukaan.
 • Osa koulutuksista sovitaan piirien tai muutaman yhdistyksen kanssa – saadaan synergiaetua pitempien koulutusmatkojen järjestelyssä esim. perättäisille päiville.

Kuka vastaa koulutuksen kuluista? Jos se maksaa niin paljonko?

 • Pekasus vastaa kouluttajalle/kouluttajasta aiheutuvista kuluista.
 • Usein paikallisyhdistystä/paikallistoimijaa pyydetään järjestämään koulutettavan ryhmän tarpeiden mukainen opetustila. Paikallisyhdistyksillä on paras paikallistuntemus ja -yhteydet.
 • Silloin kun kouluttaja liikkuu julkisilla liikennevälineillä, voidaan myös pyytää paikallista kuljetustukea paikallistoimijalta.

Kuka maksaa tilankäytön vuokran?

 • Pääsääntö on, että yhdistysten koulutuksen tilaaja maksaa tiloista aiheutuvat kulut. Koska usein on kyse pienehköstä koulutusosastosta, ei useinkaan ole tarvetta isolle kokoustilalle. Paikallistuntemus on valttia – erityisesti ilmaisten tilojen suhteen. Koulutuksia on järjestetty valtuustosaleissa, hallitusten kokoushuoneissa, uimahallin kokoushuoneissa, huoltoaseman kokoustiloissa, yksityiskodeissa, jne.

Kuka maksaa mahdollisen tarjoilun?

 • Koska tarjoilutarpeet vaihtelevat, paikallisyhdistyksellä on parhaat tiedot tarjonnasta ja järjestelyvaihtoehdoista. Tilaaja päättää, järjestää ja maksaa.

Kuinka kauan koulutus kestää, paljonko varattava aikaa?

 • Aikataulu on kurssin / tilatun koulutuksen mukainen: vaalikoulutukseen liittyen usein esim. 3-4 tuntia.  Paikallisyhdistysten tilaamat koulutukset vaihtelevat tilanteen ja toivomusten mukaan – viime aikoina on ollut esim. 4-6 tunnin netti- ja vaalikoulutus yhteensä.

Onnistuuko koulutus viikonloppuna?

 • Kyllä, näin usein on. Myös koulutus arki-iltaisin on sovittavissa – kouluttajan allakka ja matkojen yhdistely ratkaisee.

Osallistujien minimi- ja maksimimäärä?

 • Minimi on joustava käsite. Alle 1 ei ole koulutustilaisuus :-)
 • Muutama (esim. 3-6-9) on yleensä hyvä – vähintäänkin keskustelun ja kysymysten muodossa pienryhmä parantaa tilaisuuden tulosta. Esim. ”kuntavaalikoulutus paikallisyhdistykselle”-koulutuksen kohteena on yleensä johtoryhmä ja vaalien aktiivit suunnittelijat ja järjestäjät (määrä vaihtelee siis yhdistyksittäin).
 • Maksimi on tietysti tilan tarjoamat puitteet – toisaalta en itse pidä ”luennointityyppisestä ” koulutuksesta, joka väistämättä tulee eteen, jos on 15-25 henkilöä samassa salissa. Omat – järjestötoiminnan aiheet – pyrin järjestämään yhdistyksittäin – silloin kysymykset ovat kaikille tutulta alueelta – eikä ’vieraita’ korvia ole estämässä ’sisäpiirin’ kysymyksiä 😉 Ehdokaskoulutuksia voidaan haluttaessa järjestää uudelleen esim. loppusyksystä tai vaikka vielä tammikuussa, jos uusia ehdokkaita on löytynyt.

Onko olemassa yhteinen varausnumero koulutuksille?

 • Ei ole. Ota yhteyttä toivomasi opetusalueen kouluttajaan. Meillä kaikilla kouluttajilla on omat allakat erilaisilla menoilla höystettynä ja asumme eri puolilla Suomea. Valmiudet esim. iltakoulutuksiin siis vaihtelevat huomattavasti – yhtä iltakoulutusta varten ei esimerkiksi ole mielekästä matkustaa halki ”puolta Suomea”. Koulutuksia pyritään yhdistämään samalle matkalle, peräkkäisille päiville. Pekasus toimii pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämän vapaan sivistystyön tuella – ja kuten tiedämme, valtion tuet eivät yleensä ole kovin runsaskätisiä koulutukselle.

Miksi kurssitarjonnassa ei näy kursseja ?

 • Jo pidetyt kussit eivät enää näy, etteivät ne sekoittaisi koulutuksen etsijöitä. Ota yhteyttä omaan yhdistykseesi ja pyydä järjestämään haluamaasi koulutusta.
 • Kaikkia tulevia kursseja ei vielä välttämättä ole ehditty viedä tarjontaan. Iso osa kursseista on suoraan yhdistyksien kanssa sovittuja, jolloin yhdistys myös tiedottaa omalle jäsenistölleen koulutuksesta. Jos koulutus on suunnattu esim. hallituksen johtoryhmälle tai hallitukselle, ei tilaisuuksia ehkä ole tarkoitettukaan avoimiksi yleiskoulutuksiksi.

Järjestötoiminnan opettaja
Niilo Kärki
niiloej@gmail.com
040  647 2331