Pekasuksen esittely

Peruskansan Sivistysliitto ry – Pekasus on Perussuomalaisten järjestöorganisaation kumppani ja opintokeskus, joka järjestää lähi -ja verkkokoulutuksia puolueen yhdistystoimijoille, aktiiveille ja ehdokkaille.

Ajankohtaiset koulutuksemme, joissa jäsenistömme voi hioa  ja päivittää omaa osaamistaan  monipuolisesti esimerkiksi päätöksenteon, viestinnän ja yhteistyötaitojen eri osa-alueilta löydät Pekasuksen etusivulta –  tervetuloa mukaan!

Pekasuksen opintotoimintaa säätelee laki ja asetus vapaasta sivistystyöstä. Lain ensimmäisen pykälän mukaisesti:

”Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.”

Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632


 Tietosuojaseloste (päivitetty 25.5.2018)

Saavutettavuusseloste (päivitetty 31.8.2020)

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma  (päivitetty  19.10.2020)

Pekasuksen tietosuoja- ja saavutettavuusvastaava:
sihteeri Jaana Vesterinen-Prähky
posti@pekasus.fi
040 661 6919