Koulutustarjonta 2018

Pekasuksen koulutuspaketit on suunniteltu Perussuomalaisten puolueen jäsenyhdistyksille, henkilöjäsenille ja luottamustehtävissä toimiville. Koulutukset toteutetaan eri puolella Suomea, joko ilta -tai viikonloppukoulutuksena. Mikäli olet kiinnostunut koulutuksesta, ota yhteyttä suoraan opettajaan sopivan koulutusajankohdan sopimista varten.

1. Poliittinen vaikuttaminen -koulutus

2. Yhdistystehtävät haltuun -koulutus

3. Laki ja sääntöasiat -koulutus

4. Yhdistyksen taloushallinto -koulutus

5. Viestintä ja markkinointi somessa -koulutus

6. Paranna näkyvyyttä somessa -koulutus

7. Esiintymiskoulutus

 

1. Poliittinen vaikuttaminen -koulutus

Poliittinen vaikuttaminen on prosessi, johon toimintamekanismien tunteminen ei aina ole helppoa. Siksi niin uuden, kuin myös pidempäänkin mukana olleen luottamushenkilön on hyvä aika ajoin hyvä päivittää osaamistaan. Pekasuksen uudet koulutukset Valtuustoryhmän ABC ja Miten kunta toimii -koulutukset ovat juuri näihin tarpeisiin suunniteltuja koulutuspaketteja.

Valtuustoryhmän ABC

Täsmäkoulutuspaketti siitä, mistä kaikista asioista hyvät päätökset on tehty. Kesto: 2 x 45 minuuttia, osallistujamäärä: 6-25 henkilöä.

Miten kunta toimii

Laaja koulutuspaketti paneutuu kunnan päätöksenteon hyvään ja perusteelliseen valmisteluprosessiin. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on tietoa lainsäädännöstä, kunnan hallintosäännöstä sekä siitä, miten perussuomalaiset päättäjät voivat toimia luottamustehtävissään päättäjänä ja vaikuttajana -johdonmukaisesti, pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Kesto: 3 tuntia, osallistujamäärä: 6-25 henkilöä.

Koulutuksen sisältö on molemmissa paketeissa monipuolinen ja niissä käsitellään kattavasti poliittisen vaikuttamisen peruspilareita. Koulutuksen avulla perussuomalaisen päättäjä voi kehittää omaa osaamistaan sekä toimintaympäristöään.

Tilaa koulutus tai pyydä lisätietoja

Opettaja: Heimo Konttinen
Puhelin: 040 6313440
Sähköposti: heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi

2. Yhdistystehtävät haltuun -koulutus

Piiri- ja paikallisyhdistystoimijoille kohdennettu koulutus, siitä miten yhdistyksen arkipäivän asiat saadaan rullaamaan. Koulutus sopii niin jo pitkään mukana olleille, kuin myös uusille aktiiveille. Koulutuksen osa-alueet ja painopisteet sovitaan jokaiseen koulutukseen, lähtökohtana piirin/yhdistysten tarpeet. Koulutukseen voidaan liittää yhdistysten toiminnan ohjaamista esimerkiksi seuraavilta alueilta:

– kokouskäytännöt/asiakirjat,
– hallituksen toiminta ja roolit/asiakirjat/yhdistyksen verkkosivut ja viestintä,
– piiri, paikallisyhdistys, valtuustoryhmä yhteistoiminta,
– vaaleihin valmistautuminen/toimenpiteet.

Tilaa koulutus tai pyydä lisätietoja

Opettaja: Niilo Kärki
Puhelin: 040 647 2331
Sähköposti: niiloej@gmail.com

3. Laki ja sääntöasiat -koulutus

Erittäin hyödyllinen koulutus yhdistysten johdolle ja luottamustehtävissä toimiville sekä muille, jotka tarvitsevat   tehtävissään laki- ja sääntöasioiden tuntemista. Koulutuksessa käydään kattavasti läpi yhdistys- ja sääntöasioita sekä tutustutaan voimassaolevaan yhdistys– ja kuntalakiin.

Tilaa koulutus tai pyydä lisätietoja

Opettaja: Lasse Lehtinen
Puhelin: 0500 704 956
Sähköposti: lasse.lehtinen@pekasus.fi

4. Yhdistyksen taloushallinto -koulutus

Ajantasaista tietoa yhdistysten  taloudenhoitajille ja yhdistysten johdolle. Koulutuksessa käydään läpi keskeisimmät yhdistyksen taloushallinnon ja taloudenhoidon perusteet, kirjanpidon ylläpito,  toimintaan liittyvä päätöksenteko, rahaliikenne ja taloudenhoitajan sekä yhdistyksen johdon toiminta. Koulutus toteutetaan yhdistys tai pari yhdessä tehden esimerkiksi edellisen vuoden kirjanpitoa käsitellen.

Tilaa koulutus tai pyydä lisätietoja

Opettaja: Auli Kangasmäki
Puhelin: 0400 917 352
Sähköposti: auli.kangasmaki@pekasus.fi

5. Viestintä ja markkinointi somessa -koulutus

Sosiaalisesta mediasta eli somesta on muodostunut merkittävä osa polittiista viestintäkulttuuriamme niin   järjestötoiminnassa kuin myös luottamustehtävissä toimiville. Lisäksi somen hyödyntäminen on tullut olennaiseksi osaksi yhdistysten ja järjestöorganisaation markkinointia. Koulutuksen aikana käydään läpi erityisesti Facebookia, mutta myös muita sosiaalisen median kanavia. Lisäksi on mahdollisuus tilata erillistä video-koulutusta, jonka aikana opetellaan niksit hyvien videoiden tekemiseen. Some-koulutukset on suunnattu ennen kaikkea   vaaliehdokkaille sekä organisaatiossamme viestinnästä ja markkinoinnista vastaaville tai niiden parissa toimiville henkilöille sekä muille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan sosiaalisen median alueella.

Tilaa koulutus tai pyydä lisätietoja

Opettaja: Suvi Karhu
Puhelin: 041 437 5635
Sähköposti: suvi@suvikarhu.fi

6. Paranna näkyvyyttä somessa -koulutus

Miten parannetaan näkyvyyttä some-julkaisulla. Koulutus keskittyy käytännön harjoitusten kautta some-julkaisun näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseen. Kouluttajalle voi esittää etukäteen toivomuksia koulutuksen painopisteistä. Some-koulutukset on suunnattu ennen kaikkea   organisaatiossamme viestinnästä ja markkinoinnista vastaaville tai niiden parissa toimiville henkilöille sekä muille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan sosiaalisen median alueella.

7. Esiintymiskoulutus

Sebastianin esiintymistaidon koulutus tarjoaa konkreettiset työkalut, joiden avulla opit suunnittelemaan toimivia esityksiä, viestimään vakuuttavasti ja esiintymään luontevasti.

Tilaa koulutus tai pyydä lisätietoja

Opettaja: Sebastian Tynkkynen
Puhelin: 040 417 2745
Sähköposti: sebastian.tynkkynen@gmail.com