Yhdistyslaki ja säännöt Perussuomalaisten paikallisyhdistyksessä

Opintotilaisuuden aiheena ovat Perussuomalaisten paikallisyhdistystä koskevat

yhdistyslain ja puoluelain säännökset sekä paikallisyhdistyksen säännöt.

Aiheina ovat lain ja sääntöjen yleinen soveltaminen, jäseneksi ottaminen,

jäsenen erottaminen, yhdistyksen kokoukset, yhdistyksen hallitus ja sen

kokoukset, muut yhdistyksen toimihenkilöt, jäsenluettelo, yhdistyksen kirjanpito,

tilintarkastus ja talousarvio sekä paikallisyhdistys puolueorganisaatiossa.

Kurssiajat

Aika Paikka Kouluttaja