Toiminta Perussuomalaisten puolueessa ja puolueyhdistyksessä

Opintotilaisuuden aiheina ovat Perussuomalaisten puolueorganisaatio,

piirien ja paikallisyhdistysten merkitys sekä toiminta, jäsenten oikeudet

ja velvollisuudet sekä vaihtoehdot ja mahdollisuudet tulla mukaan ja

olla mukana Perussuomalaisessa poliittisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa.

Kurssiajat

Aika Paikka Kouluttaja