Perussuomalaisten paikallisyhdistyksen toiminta käytännössä

Opintotilaisuuden aiheena on oikeudellisesta näkökulmasta Perussuomalaisten

paikallisyhdistyksen kokoukset (kokouskutsut, pöytäkirja, kokousmenettely),

jäsenluettelotoimenpiteet, jäsenen oikeudet ja velvollisuudet, ehdokkaiden

valinta vaaleihin, valinta kunnallisille ja muille luottamushenkilöpaikoille,

suhde valtuustoryhmään sekä paikallisyhdistyksen toiminta Perussuomalaisessa

piirijärjestössä (piirikokousedustajat, piirikokoukset ja niihin valmistautuminen),

oikeudelliset toimivaltarajat paikallisyhdistyksen ja piirin kesken).

Kurssiajat

Aika Paikka Kouluttaja