Kunnallinen muutoksenhakujärjestelmä

Kunnallinen muutoksenhakujärjestelmä on 12 ot opintokokonaisuus,

joka muodostuu kolmesta opintotilaisuudesta.

Ensimmäisessä opintotilaisuudessa selostetaan muutoksenhaun eri

muodot, kunnallisoikaisu, kunnallisvalitus, hallintovalitus , hallinto-

riitamenettely, kunnallisoikaisun ja kunnallisvalituksen laatiminen

sekä muutoksenhakuoikeus.

Kurssiajat

Aika Paikka Kouluttaja